Algemene verordening en gegevensbescherming (AVG)

 

 Wettelijk opgelegd door de Europese privacywet.

Wij van de Indigobeurs doen ons best om uw privacy te waarborgen, dit betekend onder meer dat wij ;

* Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens

*Er voor zorgen dat onbevoegde geen toegang hebben tot uw gegevens

Wij hebben een wettelijke  geheimhoudingsplicht .

Uw gegevens uit het adressen bestand kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt

*Aan collega's voor eventuele andere beurzen . Dit alleen met uw toestemming.

*Een klein deel van de gegevens(factuur) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens worden 2 jaar bewaard